ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี ฝั่งทิศเหนือ)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

โทรศัพท์

02-141-1383

โทรสาร

02-143-9260

อีเมล

thai.mcrdi@gmail.com


แบบฟอร์มติดต่อ

ชื่อ / นามสกุล

โทรศัพท์

อีเมล

รายละเอียด

รหัสความปลอดภัย

Reload Image