ข่าวประชาสัมพันธ์

03 มิถุนายน
2557
พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ
00 00
543
"พบคราบน้ำมัน ชายหาดบางแสน"
00 00
543
"ช่วงนี้หมู่เกาะอ่างทอง มีแมงกะพรุนไฟ"
01 พฤษภาคม
2557
ศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 5 จัดประชุมพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ระดับนานาชาติ
30 เมษายน
2557
ทช.จัดประชุมออกมาตรการลดการเสียชีวิตของสัตว์ทะเลหายาก
29 เมษายน
2557
ศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 4 จับมือกับสำนักทรัพยากรจังหวัด ประชุมหามาตรการอนุรักษ์โลมาและสัตว์ทะเลหายาก
24 เมษายน
2557
ทช.จัดประชุมการควบคุมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทางทะเลและชายฝั่ง
22 เมษายน
2557
ทช. ร่วมมือกับ ม.เกียวโต ศึกษาพะยูนในไทย
07 เมษายน
2557
สวพ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำรวจปะการัง
21 กุมภาพันธ์
2557
ทช.จัดประชุมออกมาตรการลดการเสียชีวิตของสัตว์ทะเลหายาก
28 กุมภาพันธ์
2557
อทช.มอบรางวัลตั้งชื่อวาฬบรูด้า
1 ... 55 56 57 58 59 60