ข่าวประชาสัมพันธ์

SHARE

ข่าวประชาสัมพันธ์ ›› ข่าวสารกิจกรรม

"พบซากเต่าตนุ หาดไม้ขาว ภูเก็ต"

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 
กรม ทช. โดย ศูนย์วิจัย ทช.ทะเลอันดามัน(ภูเก็ต) รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรม พบซากเต่าตนุเกยตื้นบริเวณ หาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตรวจสอบไม่ทราบเพศ ขนาดความยาว ๔๐ ซม. น้ำหนัก ๒๕ กก. สภาพซากเน่ามาก และผิวหนังพองเปื่อยยุ่ย มีกลิ่นเหม็นรุนแรง จึงประสานงานเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรม ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้น และฝังซากไว้ในบริเวณที่พบ

ความพึงพอใจในบทความ