ข่าวประชาสัมพันธ์

SHARE

ข่าวประชาสัมพันธ์ ›› ข่าวสารกิจกรรม

"สำรวจทะเลจันทบุรี พบแมงกะพรุนไฟ แมงกะพรุนถ้วย"

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 
กรม ทช. โดย ศูนย์วิจัย ทช.อ่าวไทยฝั่งตะวันออก(ระยอง) สำรวจและเก็บตัวอย่างแมงกะพรุน แพลงก์ตอนสัตว์ และคุณภาพน้ำทั่วไปบริเวณหาดเจ้าหลาว จ. จันทบุรี พบตัวอย่างแมงกะพรุนไฟชนิด Chrysaora sp. จำนวน ๓ ตัว และแมงกะพรุนถ้วย Catostylus sp. จำนวน ๑ ตัว

ความพึงพอใจในบทความ