ข่าวประชาสัมพันธ์

SHARE

ข่าวประชาสัมพันธ์ ›› ข่าวสารกิจกรรม

"ศึกษาไมโครพลาสติก ภัยร้ายที่ปนเปื้อนในดิน ระยอง-ชลบุรี"

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 
กรม ทช. โดย ศูนย์วิจัย ทช.อ่าวไทยฝั่งตะวันออก(ระยอง) เก็บตัวอย่างดิน เพื่อศึกษาวิจัยการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกบริเวณหาดหน้าบ้าน เกาะมันใน จ.ระยอง และหาดขาม เกาะครามใหญ่ จ.ชลบุรี โดยเก็บดินลึก ๑๐ ซม. นำไปตรวจหาพลาสติกขนาดเล็ก พร้อมทั้งศึกษาความลาดชันหา

ความพึงพอใจในบทความ