ข่าวประชาสัมพันธ์

SHARE

ข่าวประชาสัมพันธ์ ›› ข่าวสารกิจกรรม

"การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นด้วยชุมชนในพื้นที่"

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 
กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช.อ่าวไทยฝั่งตะวันออก นำชุมชนเครือข่ายรักษ์แม่น้ำประแส กลุ่มโรงเรียนนักสืบสายน้ำ หน่วยงานภาครัฐ และส่วนท้องถิ่น ๕๐ คน จัดประชุมโครงการบทบาทชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรบริเวณลุ่มน้ำประแสตอนล่างโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ความพึงพอใจในบทความ