ข่าวประชาสัมพันธ์

SHARE

ข่าวประชาสัมพันธ์ ›› ข่าวสารกิจกรรม

ทช. ชี้แจงกรณีพบแมงกะพรุนพิษ ทะเลอันดามัน

"ทช. ชี้แจงกรณีพบแมงกะพรุนพิษ ทะเลอันดามัน"
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ เรื่อง เตือนระวังแมงกะพรุนพิษ ทีมวิจัยพบพันธุ์ใหม่ แค่สัมผัสอาจถึงตาย นั้น กรม ทช. ขอชี้แจงว่า 
๑) กรม ทช. มีโครงการสำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ เพื่อศึกษาความหลากหลายชนิดของแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ฤดูกาลและความชุกชุม โดยศูนย์วิจัยฯ ของ ทช. ทั้ง ๕ แห่ง โดยในปี ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน มีพื้นที่เป้าหมายสำรวจในบริเวณเกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ และอ่าวสิเกา จ.ตรัง ซึ่งหากสำรวจพบแมงกะพรุนพิษ ก็จะมีการแจ้งเตือนผ่าน Facebook ของกรม ทช. มาโดยตลอด
๒) การสำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ณ บริเวณดังกล่าว เริ่มสำรวจมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ พบแมงกะพรุนพิษ ๒ กลุ่ม ในทะเล จ.ตรัง ได้แก่ 
๒.๑) กลุ่มแมงกะพรุนกล่อง หรือ คูโบซัว (Cubozoa) ทั้งหมด ๓ ชนิด คือ Chiropsoides buitendijki, Morbakka sp. C และ Chironex sp. C 
๒.๒) กลุ่มแมงกะพรุนแท้ หรือ ไซโฟซัว (Scyphozoa) พบชนิดที่มีพิษเพียงชนิดเดียว คือ แมงกะพรุนไฟ ในสกุลไครซาโอร่า (Chrysaora sp.) แต่ยังไม่สามารถจำแนกชนิดได้ 
๓) จากการสำรวจล่าสุดที่ผ่านมา เพิ่งพบแมงกะพรุนกล่องสกุลไคโรแน๊กส์ (Chironex sp. C) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ในบริเวณอ่าวสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง โดยก่อนหน้านี้เคยพบในทะเลภูเก็ตและกระบี่ด้วย ทั้งนี้แมงกะพรุนสกุลไคโรแน๊กส์ที่พบนี้ ยังไม่ทราบชนิดที่แน่ชัดเนื่องจากไม่มีรายงานการพบชนิดดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นชนิดใหม่ของโลก โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามัน จะตรวจสอบความถูกต้องทางอนุกรมวิธานต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานการพบในโลกเพียง ๒ ชนิด และทั้ง ๒ ชนิดที่เคยพบมานั้น มีพิษรุนแรงที่ทำให้ตายได้ในเวลารวดเร็ว หลังสัมผัสแมงกะพรุนในกลุ่มนี้ (๒-๑๐ นาที)
๔) ความชุกชุมของแมงกะพรุนที่พบ ในแต่ละชนิดจะแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล อย่างไรก็ตามในช่วง พ.ค.–ส.ค. จะพบแมงกะพรุนกล่องและแมงกะพรุนไฟเพิ่มขึ้น โดยพบมากในช่วงเดือน มิ.ย.–ก.ค. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงมรสุม (ฤดูฝน) นักท่องเที่ยวก็มีน้อยลง อย่างไรก็ตามหากสัมผัสและได้รับพิษ อาจมีอาการปวดแสบปวดร้อน ขอให้ใช้น้ำส้มสายชูราดอย่างต่อเนื่องบนบริเวณที่สัมผัสแมงกะพรุนอย่างน้อย ๓๐ วินาที
๕) สามารถศึกษารายละเอียด ผลการสำรวจ และความเป็นพิษของแมงกะพรุนแต่ละชนิดที่พบในน่านน้ำไทยได้จาก ฐานข้อมูลองค์ความรู้ของกรม ทช. Click : http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/jellyfish04/

 
TAGS ที่เกี่ยวข้อง :  jelly fish