รับสมัครงาน

SHARE

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกสรรพนักงานทั่วไป สังกัดสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง