รับสมัครงาน

SHARE

"พบซากเต่าตนุเกยตื้นที่ชายหาดบ้านท่าเข็น ระโนด"

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรม ทช.
โดย ศูนย์วิจัย ทช.อ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา)
รับแจ้งจาก นายจารึก กิจภักดี พบซากเต่าตนุเกยตื้นที่ชายหาดบ้านท่าเข็น ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา ตรวจสอบพบเป็นเพศเมีย ยาว ๗๕ ซม. กว้าง ๖๕ ซม. สภาพภายนอกเน่ามาก อวัยวะภายในเน่าสลาย คาดตายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ วัน จึงได้เก็บตัวอย่างผิวหนัง เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง