รับสมัครงาน

SHARE

รับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 - 21 พฤศจิกายน 2557

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2557

ที่ศูนย์รับสมัครสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) ชั้น 5  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์
อัตราเงินเดือน       : 23,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน   : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ


2. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญาตรีทางนิติศาสตร์

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางการบัญชี

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ

5. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญาตรีทางวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิริชศาสตร์ สมุทรศาสตร์ วิทยาศาตร์การประมง วนศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม

6. ตำแหน่ง วิศวกร
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญาตรีทางวิศวกรรมโยธา วอศวกรรมชายฝั่ง วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม

7. ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญาตรีทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สารสนเทศ

8. ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญาตรีทางธรณีวิทยา เทคดนโลยีะรณี ธรณีศาสตร์ วิทยาศาตร์พื้นพิภพ

9. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญาตรีทางการบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์

10. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญาตรีทางนิเทศศาตร์ วารศาสตร์ ศิลปศาตร์

11. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน       :  11,280 บาท
ค่าครองชีพ           :  1,005  บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน   : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปวช.ทางประมง เกษตรศาตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ ประมงทะเล


12. ตำแหน่ง สรั่งปากเรือ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน       : 11,280 บาท
ค่าครองชีพ           :  1,005  บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน   : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทุกสาขา หรือมีประสบการณเคยปฏิบัติงานในแผนกปากเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า


13. ตำแหน่ง นายท้ายเรือ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน        : 11,280 บาท
ค่าครองชีพ           :  1,005  บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน   :  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมีประสบการณเคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า


14. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน       :  11,280 บาท
ค่าครองชีพ           :  1,005  บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน     : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.ทางบัญชี พณิชยการ บริหารธุรกิจ และเลขานุการ

 

คลิ๊กดูรายละเอียดการรับสมัคร

ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง