การจัดซื้อจัดจ้าง

 •  
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2 รายการ
  ›› Click here to download
  10 กันยายน 2557
 •  
 • ประกาศเรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จำนวน 3 รายการ
  17 มีนาคม 2557
 •  
 • ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายการคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
  29 เมษายน 2556
 •  
 • ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายการคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
  18 กุมภาพันธ์ 2556
 •  
 • ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
  03 ธันวาคม 2555