การจัดซื้อจัดจ้าง

SHARE

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง