เอกสารวิชาการ

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› เอกสารวิชาการ

 

แมลงสาบทะเลยักษ์ Bathynomus lowryi

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • -
 • บทนำ
 • โครงการสำรวจร่วมไทย-เดนมาร์ค ทำการสำรวจความหลากหลายบริเวณไหล่ทวีปของทะเลอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ.2539-2545 ด้วยเรือสำรวจจักรทอง ทองใหญ่  พบแมลงสาบทะเลยักษ์ Bathynomus lowryi ในทะเลอันดามัน ที่ความลึก 690 เมตร ในปี 2542 โดยแมลงสาบทะเลยักษ์ตัวนี้ยังเป็นตัวอย่างชนิดใหม่ของโลกด้วย 
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • กรอร วงษ์กำแหง และเรืองฤทธิ์ พรหมดำ
 • หน่วยงาน
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล
 • TAGS ที่เกี่ยวข้อง : 
 • แมลงสาบทะเล, isopod, genus, Bathynomus, Andaman
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง